Onze opvang

Sportwereld Pellikaan is een gezellige en vooral sportieve locatie voor peuteropvang en buitenschoolse opvang die is ondergebracht in Club Pellikaan. Onze sportieve BSO bestaat uit verschillende ruimtes en staat daarnaast in verbinding met de Multi-hal van Club Pellikaan.

Op onze locatie kunnen kinderen spelenderwijs ervaringen op doen. Dit doen we door het aanbieden
van verschillende activiteiten waaruit het kind zelf een keuze mag maken, binnen een vaste
structuur. We ondersteunen hen bij de persoonlijke en sociale vaardigheden. Bij peuteropvang
Pellikaan richten wij onze pijlers op een gezonde leefomgeving voor alle kinderen. Kinderen en
pedagogisch professionals worden door de omgeving gestimuleerd om beweegactiviteiten te
ondernemen, waardoor ze de motorisch ontwikkeling van de kinderen stimuleren.

Ons Team

Maak kennis met het team

Kom bij ons spelen

Meld je kind aan

Waar staat onze opvang voor

Onze BSO-locatie biedt sportactiviteiten en zwemles. We willen de motorische- en sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren door sport en spel. We merken dat kinderen hier enthousiast over zijn en het geeft meer rust in het gezin: sport en andere activiteiten kunnen meteen naschooltijd plaatsvinden op de BSO.

Pedagogische basisdoelen:

Tijdens de opvangdagen volgt iedere groep een eigen dagritme waarin verzorging, opvoeding en
ontwikkeling een plaats hebben, aansluitend bij het pedagogisch beleid. Wij sluiten aan bij de
pedagogische basisdoelen, zoals opgenomen in de Wet Kinderopvang.
Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer, o.a. door interesse tonen,
humor, zorgen voor elkaar, positief kijken, luisteren en oogcontact maken. Maar ook door duidelijk en consequent te zijn, uitleg te geven, kinderen serieus te nemen en bij een afspraak of huisregel te betrekken. We zijn eerlijk en bieden structuur door een vast dagprogramma. We creëren momenten van rust in kleine groepjes en maken plezier met activiteiten in een veilige maar wel stimulerende omgeving waarbij de vaste groep kan worden los gelaten en in ruimtes en met kinderen van andere groepen kan worden gespeeld.
De emotionele veiligheid wordt ook gewaarborgd door een startmoment, kringmomenten en pauzes in de eigen groep met een eigen pedagogisch professional. We praten samen met de kinderen over hoe het gaat met iedereen. De pedagogisch professional neemt even tijd en stelt vragen over hoe de (school)dag of het weekend was, hoe de kinderen zich voelen, hoe het thuis gaat, wat ze willen gaan doen, hoe het met het spel of groepsactiviteit gaat waarmee ze bezig zijn. En als het nodig is maken we een praatje met individuele kinderen. We geven regelmatig een knipoog, aai over de bol of een schouderklopje, waardoor we de kinderen laten voelen dat we hen zien en waarderen, we geven complimenten en motiveren kinderen om ook elkaar een complimentje te maken. We nemen de kinderen serieus en betrekken hen bij het activiteitenprogramma en de keuzemogelijkheden.
Door persoonlijke aandacht en flexibel om gaan met het dagprogramma en door kinderen de ruimte te geven om ook alleen te kunnen zijn of alleen te spelen voelen de kinderen zich gezien en
gewaardeerd. We volgen voor de peuters een vast dagritme met veel herhaling en routines.
Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan de verscheidenheid betreft het wekelijks sportaanbod.
Door de verschillende interesses op kindniveau te bespreken en de diversiteit en kenmerken op een praktische manier aandacht te geven, willen wij de kinderen inzicht geven en hen leren om elkaars keuzes te respecteren. Bijvoorbeeld door het organiseren van een sportdag tijdens de schoolvakantie met alle verschillende sporten die bij KC Sport Pellikaan vertegenwoordigd zijn.

Ons Team

We hebben een enthousiast en hardwerkend team bij Sportwereld Pellikaan. De volgende medewerkers staan elke dag voor jullie klaar om er een leuke sportieve dag van te maken.

Max

Max

Sport-Pedagogisch Professional
Idi

Idi

Sport-Pedagogisch Professional
Celina

Celina

Sport-Pedagogisch Professional
Lieke

Lieke

Sport-Pedagogisch Professional
Mees

Mees

Sport-Pedagogisch Professional
Anna

Anna

Sport-Pedagogisch Professional
Ocean

Ocean

Sport-Pedagogisch Professional

Pedagogisch Professional

Oudercommissie

Bij Sportwereld Pellikaan hebben we op dit moment nog geen oudercommissie.  De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders op locatieniveau. Ze hebben een adviserende rol ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken op de locatie.

We komen 2 à 3 keer per  jaar bij elkaar. Mochten er ouders interesse hebben om aansluiten neem dan contact op met de directeur van onze locatie.

Neem alvast een kijkje

Neem hiernaast snel een kijkje op onze locatie!

Neem een kijkje
Neem alvast een kijkje
Kom jij bij ons spelen?

Kom jij bij ons spelen?

Vraag een rondleiding aan beleef de sfeer bij Sportwereld Pellikaan.
Aanmelden